Loading...

גן חול יבש יפני

190.00

גן זן יפני מחול לבן מסורתי עם מגרפת עץ, הכול באיכות הגבוהה ביותר, כלים מעץ מסורתי יפני
הכלי המרובע למעלה כ 24 ס"מ על 24 ס"מ
הכלי מעץ המאורך 44 ס,מ על 14 ס"מ