Loading...

יום כיף עם סדנה לבנית מפל מים

180.00

במסגרת היום כיף בונים ביחד מזרקת מים בהתאם לדרישות שרוצים להפיק ממזרקת המים ובהתאם לתקציב
מתחיל ממזרקת מים קטנה בסיסית ביותר ב180 שקל ועד 250 שקל במפל מים מורכב וגדול יותר.