Loading...

כדור בטון בגדלים שונים

1,200.00

כדורי בטון בגדלים שונים לנוי לגינה לבית

כדורי בטון בגדלים שונים ובצבעים שונים קוטר 47 ס"מ עולה 1000, קוטר 58 ס"מ עולה 1600 שקל. קוטר 67 ס"מ עולה 2200 שקל. קטור 78 ס"מ עולה 3000 שקל. קוטר 88 ס"מ עולה 4000 שקל. קוטר 105 ס"מ עולה 5000 שקל.