Loading...

כדור גדול עם סוקולנטים

490.00

כדור מבטון בציפויים שונים לפי הזמנה עם צורות שונות של פתחים וסוקלנטים בהמשך היו עוד עיצובים מדהימים קיימים גם כדורים עם מפל מים לגינה או לבית. מגיע ללא אדמה וצמחים