Loading...

מזרקה לבית בקערת קרמיקה גדולה עם ספירלה

240.00

מזרקה לבית  בקערת קרמיקה גדולה עם ספירלה. מפל מים ייחודי בקערת קרמיקה יפה ועמוקה ראש ספירלה מבטון עבודת יד