Loading...

מזרקות כורכר לגינה מיוחדת אחת

6,700.00

מזרקות כורכר לגינה, מפל מים ייחודי אחד בלבד שנעשה במהלך חצי שנה. שיבוץ פסיפס של התאמת אבי כורכר. המים זורמים במפל המים המתאים לגינה/מרפסת בין הערוצים ומשמיעים צליל של נחלי מים (ניתן ומומלץ לראות את הסרטון בפייסבוק). מתאים וימכר רק למי שישים ותו על טרסה או הגבהה אחרת של לפחות 40 ס"מ על מנת שניתן היה לראות את כל יופיו מהחזית.
בתמונה מצולם בלי הצמחים וללא מים.