Loading...

מזרקות עמודי פסים

5,300.00

מזרקות עם פסים חלקים מתאים לפנים במידה ורוצים לחוץ במקום ציבורי עושים עם פסי בזלת. ניתן לעשות קומפוזיציות שונות עם העמודים