Loading...

מזרקות מרובע מודרניות

950.00

מזרקות מהסדרה האחרונה בקו נקי ומודרני מתאים לברכה גדולה בגינה/בחוץ מתאים למקום בגודל מינמום 90 ס"מ ומולץ יותר
מזרקת מים זו צבועה בצבע חלודה אך ניתן גם לקבלה בכל צבע אחר כמו ברונזה וכדומה.
המחיר כאן מתיחס למזרקת המים כולל צנרת ומשאבה ולא כולל ברכה.  גודל כ75 ס"מ
מכיוון שזו עבודת יד ייחודית ניתן להכין לכם בכל מידה.