Loading...

מזרקות סולריות -מזרקת מים ירוקה

250.00

מזרקות מסוג מזרקות סולריות ירוקות ללא חשמל עם תאים סולרים, בתמונה מזרקות מים סולריות בדוגמא עם אבן בזלת וחלוקים בקערת זכוכית