Loading...

מזרקת מים צריח ומדרגות

550.00

מזרקת מים מיוחדת במינה. התמונה לא מעבירה את היופי והמיוחדות שלה. המים יוצאים בצריח ומשמיעים צליל מים ואחר יורדים במדרגות ומשמיעים צליל נוסף. קערה מכלי מיוחד מקרמיקה
בפייסבוק ב"מזרקות וקירות מים" ניתן לצפות בסרטון איך זה עובד