Loading...

מפל מים ביתי בזלת

240.00

מפל מים ביתי  קערת בזלת עם אבן בזלת וצמחים חצי אבנים למים

מפל מים לבית טבעי בקערה מיוחדת גדולה וכבדה עבודת אומן קוטר 32 ס"מ

 

קערה  גדולה וחצי מלאה באבנים בלבד על מנת להכיל יותר מים

שימו לב אזהרה מזרקות לבית  בקערה מתחת לקוטר 30 ס"מ  אסורות ועם מלאות עד למעלה באבנים/חלוקים /קריסטלים זה מלכודת מוות למשאבה .