Loading...

מפל מים לבית עם רביעית חלוקים בקערת בטון גזורה

215.00

מפל מים לבית עם רביעית חלוקים בקערת בטון גזורה . הכול עבודת יד אומנותית בתוספת דקל טבעי. מפיק צליל מים נעים לאוזן

שימו לב אזהרה מזרקות לבית  בקערה מתחת לקוטר 30 ס"מ  אסורות ועם מלאות עד למעלה באבנים/חלוקים /קריסטלים זה מלכודת מוות למשאבה .