Loading...

מפל מים לבית טבעי קוטר 30 חצי אבנים להרבה מים למשאבה

300.00

מפל מים לבית טבעי בקערה מיוחדת גדולה וכבדה עבודת אומן קוטר 32 ס"מ

מזרקות לבית  בשלושת רבעי כדור עם אבן כורכר וצמחים

קערה  גדולה וחצי מלאה באבנים בלבד על מנת להכיל יותר מים

שימו לב אזהרה מזרקות לבית  בקערה מתחת לקוטר 30 ס"מ  אסורות ועם מלאות עד למעלה באבנים/חלוקים /קריסטלים זה מלכודת מוות למשאבה .