Loading...

מפל מים לגינה דמוי אבן עבודת יד

3,750.00

מפל מים לגינה עבודת יד דמוית אבן בזלת מסוטטת על ידי פסל במרכז המזרקה ברכת מים , המים יורדים מהמזרקה במפל וילון, צליל מים חזק כמו בטבע מפל מים לגינה זה חוסך מים שכן המכל שלו בתוך הקרקע
בנוסף מסביבה עוצבה גינה יפנית בתמונה כאן הגינה בהקמה כשהצמחים היו גדולים הם יעטפו את אבן המפל