Loading...

מפל מים לגינה כיפת בזלת

1,880.00

קערה קוטר 80-90 ס"מ מעוטרת מסביב באבני בזלת על הקערה חצי כדור בדמות בזלת המים יוצאים ממרכז כיפת הבזלת יורדים מסביב, בתוך הקערה חלוקי בזלת

ניתן להוסיף תאורת מים פנימית מתחת לכיפת הבזלת להוספת אפקט מים מדהים היכנסו לתמונה המוגדלת לראות בגדול את תמונת המזרקה