Loading...

מפל מים קטן לבית פרח הזהב

160.00

מפל מים קטן לבית מראש בטון ייחודי עבודת ידי אומן במרכז ראשי קרמיקה מיוחדים שנבנו זה על זה בהרמוניה ומפיקות צליל מים נעים הכל בתוך קערת זכוכית 160 שקל בלבד