Loading...

מפל מים קריסטלים ייחודי

260.00

מפל מים אחד ייחודי מזכוכיות וקריסטלים עם תאורה צהובה תאורת לד נפרדת ברמה גבוהה. במרכז מפל המים קריסטל אגת מיוחד ממנו המים מפכפכים כלפי מעלה בצליל נעים מסביב זכוכיות גולמיות מיוחדות וקריסטלים של אמטיסט.  ורוז קוורץ, 350 גרם אמטיסטים 50 גרם רוז קוורץ  350 גרם זכוכית יוקה ממוחזרת.