Loading...

מיצג של 3 קירות מים ביחד צמוד או בנפרד

18,500.00

מיצג של 4 מטר של מזרקות מים , קירות מים דקים עשויות מלוח פסים הגורם למים להתעכב על הלוח וליצור גלי מים מרהיבים,
קירות המים מוצמדים לקיר ויוצרים נישות בהם שותלים צמחיית מים גבוהה, בכול קיר מים הצנרת של מפל המים מובנת בתוכה בצורה סמויה לחלוטין
כך מקבלים מראה נקי ואסטטי ללא מראה של צנרת מים בכלל. גם משאבת המים נמצאת בתעלת המים ובלתי נראת.
בהמשך 2 דוגמאותשל מיצג של 6 מטר של מזרקות פסי בזלת עם נישות פנימיות של לוחות בזלת שאנו מייצרים