Loading...

משאבות סולריות/מתח נמך/תאורה/רגיל

120.00

אנו מוכרים גם משאבות קטנות למזרקות קטנות לבית.           משאבה קטנה רגילה : 40 ש"ח
משאבות קטנות מיוחדות שניתן להשיג רק אצלנו:                 משאבה סולארית קטנה :120 ש"ח
משאבה מתח נמוך  12v ניתן לקנות ב95 ש"ח.
משאבה עם מנורה 12v ניתן לקנות ב95  ש"ח